Disclaimer


DISCLAIMER

  

Boeryes besteedt de uiterste zorg aan de inhoud van de website.

  

Boeryes alsmede haar linkpartners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Toegang tot, en het gebruik, van de Boeryes website is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden.

Bezoekers van de website kunnen echter op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie.

  

Boeryes zorgt ervoor dat de informatie die wordt aangeboden op de website zo actueel en volledig mogelijk is.

Alle informatie is echter onder voorbehoud van prijs en modelwijzigingen, typefouten en vergissingen.

  

Het intellectuele eigendomsrecht van alle op de website aanwezige informatie is voorbehouden aan Boeryes. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website zonder voorafgaande toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

  

Om u van dienst te zijn bevat deze website links naar andere websites. Voor de inhoud en/of het gebruik van deze websites en/of de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze websites is Boeryes op geen enkele wijze verantwoordelijk.

  

Informatie welke door Boeryes per e-mail verzonden is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het door anderen, dan de geadresseerde, gebruik van deze informatie is niet toegestaan. 

Voor de juistheid en volledigheid van de overbrenging en of de tijdige ontvangst van verzonden e-mails kan Boeryes niet instaan. Aan de inhoud van de per e-mail ontvangen informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

  

Sommige farm toys bevatten kleine onderdelen die niet geschikt zijn voor kleine kinderen en daardoor een gevaar kunnen opleveren voor kinderen onder 3 jaar.